Posts Tagged ‘media’

Format Factory โรงงานนี้รับแปลงไฟล์

เห็นชื่อโปรแกรมนี้แล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอื่น ๆ นะครับ แต่จริงแล้วเจ้าโรงงานรูปแบบโปรแกรมนี้ (แปลให้ตรงตัวเลย) เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์มีเดีย (แปลตรง ๆว่าแฟ้มสื่อ เดี๋ยวจะงงเข้าไปใหญ่ ก็คือพวกไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงนั่นแหละครับแต่ขอเรียกง่าย ๆ ว่า ไฟล์มีเดีย) รูปแบบประเภทต่าง ๆ ได้ Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by ตัวดี - 17/08/2011 at 10:26

Categories: เรื่องของคอมพิวเตอร์   Tags: , , , , , , , , , , , ,

Page 1 of 11