Posts Tagged ‘floppy disk’

เรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลพัฒนาไปเรื่อย ๆ จากเมื่อก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีที่เก็บข้อมูล (สมัยจอเขียวกับจอขาว) ใช้แค่ Floppy Disk หรือแผ่น Drive A ตามภาษาชาวบ้าน ขนาด 5.25 นิ้ว (หลัง ๆ บางครั้งเอามาส่องดูสุริยุปราคาได้ด้วย) ซึ่งมีความจุแค่ 360 KB กับ 720 KB เท่านั้น จากนั้นเราก็มีที่เก็บข้อมุลในตัวเครื่องให้ใช้กันนั่นคือ Harddisk มาให้ให้เก็บข้อมูลเยอะ ๆ กัน พร้อมกับก็มี Floppy Disk ขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 MB ซึ่ง Floppy Disk ก็กลายเป็นตำนานไปแล้ว (ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน)

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by ตัวดี - 21/11/2011 at 13:31

Categories: เรื่องของคอมพิวเตอร์   Tags: , , , , , , , ,

Page 1 of 11